Eiendomsverwerwing of -verlies ondern tydsbepaling of n voorwaarde en die privaatregtelike implikasies vir onteiening (deel 1)

J. C. Sonnekus, A. J.H. Pleysier

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)
Original languageDutch
Pages (from-to)409-430
Number of pages22
JournalTydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg
Issue number3
Publication statusPublished - 2011

ASJC Scopus subject areas

  • Law

Cite this